UPMOST Transformatiemethode

Elke verandering is uniek

Er komt nogal wat kijken bij écht duurzaam en blijvend veranderen.

Mensen en organisaties succesvol helpen navigeren op de weg naar hun transformatie – dat is een complexe en dynamische wereld vol uitdagingen.

Toch werken de vijf meest populaire verandermodellen allemaal op een lineaire manier: er zijn vaste stappen die op elkaar volgen en je kunt niet terug; laat staan dat je stappen kunt toevoegen of overslaan.

Maar een veranderproces werkt niet lineair.
De route zit vol hobbels, kuilen, onverwachte sprintjes en ‘magie’ die niet in één vaste volgorde te vangen is.

Daarom heeft UPMOST zijn eigen transformatiemethode ontwikkeld. 

Een overzichtelijke methode die jou als aanjager of begeleider ondersteunt door inzichtelijk te maken op welke aspecten je kunt sturen en hoe je dit precies doet. En wanneer je bijvoorbeeld wel één van die lineaire modellen heel goed kunt inzetten.

Ongeacht of je nu de klantgerichtheid wil verhogen, het hoge verloop wil aanpakken of de betrouwbaarheid van de organisatie wil verbeteren, elk proces is uniek en verdient een maatwerk-aanpak.

Upmost Consultancy - Marliek Coppens

Verandermanagement is als een GPS voor bedrijven. Als je de afslagen negeert, zal de GPS blijven hercalculeren totdat je uiteindelijk de juiste richting inslaat.

Een complete aanpak

In de UPMOST Tranformatiemethode draait het om de weg van A naar B.

Echter, om van A (de huidige situatie) naar B (de gewenste situatie) te kúnnen transformeren, moet wel eerst glashelder zijn waar jullie nu dan precies staan en wat het exacte probleem en doel is. 
Google Maps kan immers ook weinig zonder vertrekpunt en eindbestemming.

Zodra A en B helder zijn, is het essentieel om naar het verleden (Z) te kijken. Wat willen en kunnen jullie behouden en wat hebben jullie te erkennen, te respecteren én daarna los te laten? Alleen door afscheid te nemen van achterhaalde concepten en manieren, ontstaat er ruimte voor iets nieuws.

Tot slot gebeurt er ‘onderweg’ ook nog heel veel. Klopt de structuur van de organisatie nog? Zijn er processen en systemen die anders ingericht moeten worden? Ondersteunt de gedeelde cultuur jullie doel, welke onderstroom is er? Hoe ga je om met weerstand en hoe houd je je mensen gemotiveerd? Ontbreken er specifieke vaardigheden? 

Al deze facetten hebben hun plaats in de Transformatiemethode en kennen hun eigen handvatten om mee te sturen.

There is no ‘I’ in veranderteam

Juist omdat er zoveel mogelijkheden en uitdagingen zijn, is het belangrijk dat er een veranderteam samengesteld wordt om de transformatie te leiden en te begeleiden.

Binnen het team heeft ieder zijn eigen rol:

 • Het directieteam en/of managementteam draagt de verandering, zij verlenen het traject de benodigde autoriteit.
 • Het transitieteam dat bestaat uit enkele interne aanjagers zorgt voor de dagelijkse stappen voorwaarts. Zij begrijpen de organisatie en belichamen de kernwaarden, ze krijgen anderen met zich mee.
 • De externe adviseur van UPMOST inspireert op de achtergrond het interne team en ondersteunt daar waar nodig. Met nieuwe input, schurende vragen en als klankbord.

In deze samenstelling zorgt het veranderteam ervoor dat de transformatie als onderdeel van ‘het systeem’ plaatsvindt in het fundament van de organisatie en daarmee blijvend is.

Bij UPMOST geloven we in meten om te weten. Ontdek hoe onze samenwerking met insinto datalogica en intuïtie combineert.

Meten is weten

De kracht van het UPMOST Transformatiemodel is de samenwerking tussen hoofd en hart. Tussen ‘evidence based’ aansturen en intuïtief schakelen op wat zich voordoet. Daarom hebben UPMOST en insinto de handen ineen geslagen. 

Door de veranderexpertise van UPMOST en de datamagie van insinto samen te voegen, ontstaat de perfecte mix van logica en aanvoelen. 

Op het snijvlak van Data Science en onderzoek in organisaties weet Jeff (insinto) als geen ander hoe en waarop gemeten moet worden om een goede vinger aan de pols te houden. Dit doen we aan het begin als nulmeting en gedurende het traject maken we een aantal keer een momentopname.

De resultaten van deze metingen geven ons inzicht in waar we nog werk te doen hebben, zodat we waar nodig onze route kunnen aanpassen. 

Onderdelen die in de effectmeting terugkomen, zijn:

 1. Rol van de veranderaar en governance-structuur
  Hoe word(en) de veranderaar(s) ervaren en hoe zit de bestuursstructuur van de organisatie in elkaar?
 2. Vaardigheden
  Hebben teamleden de juiste skills om aan te sluiten bij de verandering?
 3. Cultuur
  Is er voldoende aandacht voor de bovenstroom en onderstroom en onderlinge samenwerking?
 4. Begrip voor de strategie
  Herkennen teamleden zich in de nieuw ingeslagen weg en wordt die duidelijk overgebracht?
 5. Systemen en Processen
  Sluiten de systemen en processen aan bij de nieuwe behoeften en het uitvoeren van het werk? 
 6. Motivatie en bevlogenheid
  Zijn teamleden betrokken bij en bevlogen over het veranderproces?
 7. Transitie-acceptatie
  In welke mate accepteren teamleden de veranderingen?

De eerste stap naar transformatie

Zie jij (ook) de toegevoegde waarde van deze complete aanpak? Merk je dat jouw organisatie toe is aan een transformatie die echt is en blijft hangen?

Neem dan contact met ons op, we helpen je graag!