Privacy- en cookieverklaring

 Privacy- en cookieverklaring versie maart 2023 

UPMOST Consultancy is expert op het gebied van veranderprocessen en transformatie en helpt zowel organisaties als particuliere opdrachtgevers ontwikkelen. Daarnaast geeft UPMOST Consultancy workshops, masterclasses en spreekbeurten op het gebied van verandermanagement en werkt UPMOST Consultancy op project- en interimbasis. 

De diensten van UPMOST Consultancy worden aangeboden via de website https://upmostconsultancy.nl en LinkedIn. 

Als je een opdracht aan mij verstrekt, deelneemt aan een masterclass of workshop, je inschrijft voor de UPMOST community, contact met mij opneemt via telefoon, e-mail, LinkedIn of het online contactformulier op mijn website of mijn website bezoekt, worden je persoonsgegevens verwerkt. 

In deze privacy- en cookieverklaring lees je welke persoonsgegevens ik verwerk, met welk doel en welke grondslag ik dit doe, met wie ik de gegevens deel, hoe ik ze beveilig en hoelang ik ze bewaar. Daarnaast lees je ook welke rechten jij als betrokkene hebt. 

Verantwoordelijke voor de verwerking 

UPMOST Consultancy
Marliek Coppens
Geuzenkade 75HS
1056 KP AMSTERDAM
KvK-nummer: 84024526 

Voor vragen of meer informatie kun je contact met mij opnemen via
marliek@upmostconsultancy.nl of +31-(6) 20110276

Deze persoonsgegevens kunnen door mij verwerkt worden: 

Als je contact met mij opneemt: 

 • Naam; 
 • Bedrijfsnaam; 
 • E-mailadres; 
 • LinkedIn profiel; (als je via LinkedIn contact met mij opneemt); 
 • Telefoonnummer. 

Als je een offerte bij me opvraagt en/of een opdracht aan mij verstrekt: 

 • Naam; 
 • Adresgegevens; 
 • Woonplaats; 
 • Handelsnaam van eenmanszaak of vof; 
 • Vestigingsadres van eenmanszaak of vof; 
 • Vestigingsplaats van eenmanszaak of vof; 
 • KvK-nummer van eenmanszaak of vof; 
 • Telefoonnummer; 
 • E-mailadres; 
 • Bankrekeningnummer; 
 • Overige persoonsgegevens die je actief aan mij verstrekt. 

Als je mijn website bezoekt: 

 • IP-adres; 
 • Bezoekgedrag website. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: 

Er worden door mij geen bijzondere – en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt. 

Zo kom ik aan de persoonsgegevens: 

De persoonsgegevens die ik verwerk worden door jou aan mij verstrekt bijvoorbeeld via e-mail, telefoon, het online contactformulier op mijn website, LinkedIn of tijdens een kennismakingsgesprek. Ook kan ik persoonsgegevens opvragen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

Waarom ik persoonsgegevens verwerk: 

Persoonsgegevens worden alleen door mij verwerkt als dit volgens de wet mag. Ik verwerk de gegevens alleen voor de volgende doeleinden: 

Uitvoeren van de overeenkomst 

 • Voor het communiceren via telefoon en e-mail; 
 • Voor het maken en versturen van een offerte; 
 • Voor het uitvoeren van de opdracht; 
 • Voor het inplannen van een kennismakingsgesprek; 
 • Voor het geven van een workshop, masterclass of spreekbeurt; 
 • Voor het geven van advies; 
 • Voor het maken en versturen van de factuur; 
 • Voor het afhandelen van betalingen. 

Reactie op vraag of verzoek 

Om je vraag te beantwoorden als je contact met mij opgenomen hebt. 

Bezoek website 

Om mijn website beter te laten werken, het gebruik van mijn website eenvoudiger te maken en aan te passen aan de wensen van de websitebezoeker. 

Wettelijke verplichting 

Om te voldoen aan de wettelijke administratieplicht van de Belastingdienst. 

Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt door mij altijd een afweging gemaakt tussen mijn belang en jouw privacybelang. Ik zal in alle gevallen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk om bovengenoemde doelen te bereiken. Privacy- en cookieverklaring versie maart 2023 

Hoelang ik persoonsgegevens bewaar: 

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Ik hanteer in ieder geval de volgende bewaartermijnen: 

1. Klant- en betaalgegevens worden zeven (7) jaar bewaard ten behoeve van de wettelijke administratieplicht;

2. E-mailberichten, online contactformulieren en andere communicatie waarin afspraken gemaakt worden, blijven vijf (5) jaar bewaard aangezien dat de wettelijke verjaringstermijn is voor vorderingen tot schadevergoeding en deze afspraken als bewijs kunnen dienen;

3. Overige documenten die gebruikt worden ten behoeve van de uitvoering van de opdracht blijven tot één (1) jaar na afronding van de opdracht bewaard. 

Met deze derden worden je persoonsgegevens gedeeld: 

Persoonsgegevens worden door mij niet verkocht of verhuurt aan derden. Je gegevens worden alleen met derden gedeeld als dit noodzakelijk is om de doelen beschreven in deze privacy- en cookieverklaring te bereiken of de opdracht goed uit te kunnen voeren. Met ‘delen’ wordt ook bedoeld de situatie waarin een derde toegang heeft tot de persoonsgegevens of de mogelijkheid heeft de persoonsgegevens in te zien. Met partijen die je gegevens voor mij verwerken, heb ik afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat zij vertrouwelijk met de gegevens omgaan en deze goed beveiligen. Je persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met de volgende partijen: 

Als je mijn website bezoekt: 

 • Google Analytics voor het bijhouden van de websitestatistieken; 
 • Hostingprovider van mijn website; 
 • Leverancier websitesoftware; 
 • Websitebouwer. 

Als je contact met mij opneemt: 

 • Telefoonprovider; 
 • E-mailprovider; 
 • Softwareleverancier e-mailprogramma; 
 • Softwareleverancier videobellen als we een online afspraak hebben; 
 • LinkedIn (als je via LinkedIn contact met mij opneemt). 

Als je een opdracht aan mij verstrekt: 

 • E-mailprovider; 
 • Telefoonprovider; 
 • Accountant; 
 • Leverancier boekhoudsoftware; 
 • Cloudserver; 
 • Softwareleverancier videobellen als we een online afspraak hebben; 
 • Bank als je een betaling aan mij doet; 
 • Belastingdienst als zij inzage in mijn administratie verzoeken; 
 • Freelancers als ik die inschakel bij de uitvoering van de opdracht. 

Je gegevens worden niet gedeeld met derden die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Een uitzondering hierop kan zijn dat partijen zoals de cloudserver en LinkedIn gebruik maken van een server of cloudopslag in de Verenigde Staten. Met al deze partijen heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten om ervoor te zorgen dat zij je gegevens goed beveiligen. 

Zo beveilig ik de persoonsgegevens: 

Ik neem de verwerking van persoonsgegevens serieus en heb daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking te voorkomen. Het versleutelt verzenden van persoonsgegevens via mijn website (SSL-verbinding), het gebruik van goede beveiligingssoftware, sterke wachtwoorden, een toud-ID, het regelmatig maken van een back-up en het regelmatig updaten van mijn website en plug-ins zijn voorbeelden van deze maatregelen. Als je van mening bent dat je gegevens niet goed beveiligd worden of als je aanwijzingen hebt dat je gegevens misbruikt worden, neem dan direct contact met mij op via marliek@upmostconsultancy.nl of +31-(6) 20110276. 

Cookies 

Voor een zo goed mogelijke werking van mijn website maak ik gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die bij je eerste bezoek aan mijn website worden opgeslagen in de browser van je computer, smartphone of tablet. Wanneer je mijn website opnieuw bezoekt, kan de informatie die in de cookie is opgeslagen, teruggestuurd worden naar mijn website. 

Functionele cookies

Door het plaatsen van functionele cookies zorg ik ervoor dat je mijn website eenvoudiger kunt bezoeken. Je hoeft niet steeds dezelfde informatie in te voeren want je gebruikersvoorkeuren blijven bewaard. Ook zorgen functionele cookies ervoor dat je mijn website veilig kunt bezoeken. Voor het plaatsen van functionele cookies is geen toestemming nodig omdat deze cookies weinig tot geen inbreuk maken op je privacy. Mijn website bevat daarom geen cookiemelding. 

LinkedIn

Om het voor jou makkelijk te maken om via LinkedIn met mij in contact te komen, bevat mijn website een niet actieve LinkedIn-knop. Als je op deze knop klikt, worden er cookies geplaatst die van LinkedIn zelf afkomstig zijn. Omdat ik hier geen invloed op heb, raad ik je aan de privacy- en cookieverklaring van LinkedIn te raadplegen voor meer informatie: Privacy policy LinkedIn 

Dit zijn de cookies die geplaatst worden bij een bezoek aan mijn website: 

Soort

rc::a en rc::c

_GRECAPTCHA 

_grecaptcha 

Doel

worden gebruikt om mensen van bots te onderscheiden. 

worden gebruikt om mensen van bots te onderscheiden. 

worden gebruikt om mensen van bots te onderscheiden. 

Bewaartermijn

Einde sessie 

180 dagen

Persistent

Uitschakelen en verwijderen van cookies 

Als je niet wil dat er cookies geplaatst worden, kun je de cookies via de browserinstellingen van je computer uitschakelen en verwijderen. Ook kun je in de cookiemelding je keuze bepalen. Door het uitschakelen en/of verwijderen van cookies, kan het zijn dat de website niet meer optimaal werkt. 

Dit zijn jouw privacy rechten: 

Omdat ik persoonsgegevens van je verwerk, heb je het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Je kunt mij verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken in het geval de gegevens niet juist zijn, de verwerking onnodig is of de verwerking onrechtmatig is. Ook kun je mij verzoeken de persoonsgegevens die ik van je verwerk, naar je toe te sturen zodat je deze kunt overdragen aan een andere partij. 

Daarnaast kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Tot slot kun je de toestemming die je aan mij gegeven hebt om je persoonsgegevens te verwerken, intrekken. Wil je gebruik maken van deze rechten, stuur je verzoek dan per e-mail naar marliek@upmostconsultancy.nl

Wanneer je gebruik maakt van één van de privacyrechten, kan ik je vragen om een identificatie, zodat ik zeker weet dat het verzoek door jou is gedaan. Wanneer je een kopie van je identiteitsbewijs meestuurt, verzoek ik je de pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken bijvoorbeeld via de Kopie ID app van de Rijksoverheid. Dit ter bescherming van je privacy. 

Tot slot heb je de mogelijkheid een klacht over de gegevensverwerking in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. 

Wijzigingen privacy- en cookieverklaring 

Deze privacy-en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 13 maart 2023. In het geval mijn werkwijze verandert, ben ik genoodzaakt ook deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. De nieuwe privacy- en cookieverklaring wordt altijd op mijn website gepubliceerd.