UPMOST Spreekbeurten en Workshops

Kort maar krachtig

De mooiste veranderingen komen soms juist uit onverwachte hoek. Iemand raakt geïnspireerd, leert iets nieuws of hoort over iets waar nog niet aan gedacht was.

Het hoeft niet altijd een langdurige opleiding te zijn of een ingewikkeld maatwerktraject.

Soms werkt het beter om een onderwerp samen te verkennen of aan het denken gezet te worden. Of is het prettig om samen met je team een onderwerp eens goed beet te pakken en naar de praktijk te vertalen.

Met deze doelen voor ogen heb ik een aantal spreekbeurten en workshops ontwikkeld. In een spreekbeurt vul ik jullie kennis over een thema aan en bespreken we vervolgens het topic. Tijdens de workshops gaan we echt aan de slag en stoeien we samen met de praktische uitvoering.

Upmost Consultancy - Marliek Coppens

Spreekbeurten

Spreekbeurt: ‘De enige constante is verandering’

Overal waar je kijkt, zie je dat alles altijd in beweging is. Van grote transformaties naar kleine tweaks – verandering is overal.

Deze spreekbeurt gaat over wat er allemaal gebeurt onderweg van A naar B. Hoe zet je de start van een verandertraject in? Hoe speel je in op dat wat er gaat gebeuren en hoe schets je de route? Waar laat je ruimte voor experimenteren en waar houd je juist strak de regie over?

Maar ook: hoe ga je om met weerstanden en andere emoties? En welke cruciale rol speelt jouw communicatie daarin?

Spreekbeurt: ‘Jouw rol in de verandering’

Het resultaat van een transformatie hangt grotendeels af van de begeleider. Hoe beter hij of zij de aanpak afstemt op de groep, hoe soepeler en sneller het proces.

Ik bespreek in deze spreekbeurt de verschillende rollen die je als begeleider kunt aannemen en wanneer je voor welke rol zou willen kiezen. Daarnaast bespreken we hoe je jezelf altijd meeneemt in zo’n rol: jouw beperkingen, talenten, patronen en overtuigingen kleuren jouw gedrag.

Hoe ga je om met weerstand? Welke andere emoties spelen mee en hoe kun je die functioneel inzetten?

Spreekbeurt: ‘Plan de verandering’ 

Veranderen betekent automatisch: bewegen. Mens en organisatie moeten in beweging komen om te veranderen, anders blijft alles hetzelfde.

Om een succesvolle verandering teweeg te brengen, is het essentieel dat er een plan is. Met een duidelijke strategie als startpunt wordt zowel de verandering als de begeleiding ervan eenvoudiger. We staan in deze spreekbeurt dan ook stil bij de zes belangrijkste onderdelen van een goed strategieplan.

We bespreken vragen als: welke volgorde kies je? Hoe houd je genoeg ruimte voor flexibiliteit? Welke elementen laat je organisch ontstaan en welke richt je strak in?


Workshops

Workshop:
‘Kleurrijke communicatie’ 

Mooi rood, groen, geel, blauw of een mengkleur is niet lelijk.

In deze workshop leer je over de verschillen en overeenkomsten tussen de kleurrijke voorkeursstijlen in communicatie. Dit doen we op basis van Insights Discovery, in de wetenschap dat de mens rijker is dan in een model past.

Ontdek jouw voorkeuren en percepties. Leer hoe je verbindt met jouw tegenpolen en verhoog de efficiëntie als je samenwerkt. Ga beter om met weerstand in communicatie. 

Workshop:
‘Van innovatief idee naar projectplan’ 

Het is leuk om een idee te hebben, maar daar moet je dan wel iets mee doen.

Een creatieve brainstorm die bijdraagt aan inclusie, vertrouwen en innovatie in een team. Door de unieke opzet komen zowel introverte als extraverte meedenkers aan bod. We laten het beste idee bovenkomen door een democratisch gekozen ranking.

Vervolgens leren jullie de uitkomsten van de brainstorm om te zetten in een concreet projectplan. Hoe houd je daarin voldoende aandacht voor implementatie, borging én het meten van het daadwerkelijke resultaat?

Workshop:
‘Bouwen aan vertrouwen’  

Een praktische workshop die op een luchtige manier de bedrijfs- en teamcultuur bespreekbaar maakt. We brengen de huidige én de gewenste cultuur in kaart en leggen de (nieuwe) grenzen, afspraken en normen en waarden vast.

Jullie leren hoe elkaar aan te spreken op gewenst of juist ongewenst gedrag. Hoe willen jullie als bedrijf of als team deze vraagstukken invullen en hoe maak je grenzen bespreekbaar?

One of a kind

Bovenstaande spreekbeurten en workshops gaan over actuele thema’s die ik regelmatig voorbij zie komen bij de bedrijven en teams waar ik voor werk. Steeds blijkt dat er ongeveer hetzelfde aangevuld kan worden qua kennis of vaardigheden en dat ze dus heel goed ‘gestandaardiseerd’ kunnen worden.

Maar dat betekent niet dat ze altijd precies aansluiten bij jullie specifieke uitdagingen of thema’s. Wil je een spreekbeurt of workshop, maar twijfel je over welke het beste past? Of vind je de opzet prettig, maar heb je een ander onderwerp in gedachten?

Neem dan gerust contact met me op, dan denk ik met je mee!