Teamontwikkeling

Upmost Consultancy - Marliek Coppens
Upmost Consultancy - Marliek Coppens
Upmost Consultancy - Marliek Coppens
Upmost Consultancy - Marliek Coppens

Het is geen toeval

Teams die goed presteren ontstaan niet spontaan. De randvoorwaarden die nodig zijn voor een succesvol team hebben continu aandacht en bijsturing nodig.

Anders gezegd: je komt er niet door af en toe een middag te gaan midgetgolfen bij wijze van teambuilding. Je komt er wél door de thema’s aan te kaarten die ‘onder tafel’ bepalend zijn voor de samenwerking.

Samen kijken we daarom naar de successen en de beperkingen van het team, zodat we allemaal helder hebben waar we met elkaar nog wat te doen hebben. Zo kunnen we daadkrachtig de door jullie gewenste resultaten najagen.

Er zijn een aantal aspecten die ik altijd meeneem: 

  • Wat zijn de interne en externe uitdagingen: in welke context werken ze momenteel? 
  • Wat speelt er ‘onder tafel’: welk leiderschap is er nu en hoe is de cultuur?
  • Hoe worden de besluiten genomen?
  • Liggen de individuele, team- en organisatiebelangen voldoende met elkaar in lijn?
  • Wat wil het team weggooien, behouden en toevoegen? 

In enkele op maat gemaakte sessie creëren alle teamleden samen hun visie, missie en doel. Ze maken concrete afspraken over wie welke verantwoording heeft en hoe ze communiceren en elkaar aanspreken op (on)wenselijk gedrag. Na deze sessies kunnen ze elkaars kwaliteiten en drijfveren effectief inzetten, zodat ze (weer) als geheel functioneren.

Accurate aanpak

Een team werkt altijd binnen een specifieke omgeving, het moet passen binnen de afdeling en het bedrijf. En uiteraard bij de teamleden zelf.

Voor elk team is dus een andere aanpak gevraagd, het kan niet anders dan maatwerk zijn. Om aan te sluiten op de precieze vraagstukken en behoeften van het team, gebruik ik verschillende methodieken en pas ik telkens mijn werkwijze aan.

Je kunt je voorstellen dat een pionierend development team op een heel andere manier geactiveerd wordt dan een controlerend team. En dat een groep creatievelingen zich niet voelt aangesproken door de benadering die goed werkt bij salesteams.  

Qua werkvormen gebruik ik bijvoorbeeld elementen uit Business NLP, systemisch werk of Insights Discovery. Uiteraard neem ik altijd ook mijn eigen praktijkervaringen als manager mee, net als mijn theoretische achtergrond vanuit bedrijfskunde en psychologie.


Recente blogs over Teamontwikkeling