Diensten

Organisatieontwikkeling 

Een organisatie is in feite een ecosysteem met levende organismen, in dit geval mensen. 

Bij organisatieontwikkeling denken we veelal aan structuren en processen, maar bij transformatievraagstukken neem ik ook altijd de medewerkers mee. Zonder mensen namelijk geen organisatie. En met de mensen vormt zich de cultuur van een bedrijf.

Je kan het zien als een bedrijfslichaam. 

De transformatie kan nodig zijn in de structuur van de organisatie (het ‘geraamte’), in de processen (de ‘spieren’) of juist in de cultuur die de medewerkers met elkaar creëren en die gedragen wordt door het management (de ‘bloedvaten’). Alle facetten moeten kloppen en op elkaar afgestemd zijn. 

Upmost Consultancy - Marliek Coppens

Een aantal voorbeelden van thema’s waar we mee aan de slag kunnen gaan zijn bijvoorbeeld:

De wens om te groeien naar een écht klantgerichte organisatie. We nemen klantfeedback mee, werken Customer journey’s uit en gaan vanuit hier diverse processen optimaliseren en verbeter initiatieven implementeren.  

Medewerkerstevredenheid en loyaliteit verhogen, zodat ze ambassadeurs worden voor jouw organisatie en langer willen blijven werken. Hiermee verlaag je de verloop/verzuim cijfers van jouw organisatie. Eerst onderzoeken we wat de belangrijkste drivers voor tevredenheid en loyaliteit zijn, zodat we gericht weten wat er te verbeteren valt en echt impact maken. Interventies zijn mogelijk op verschillende thema’s waaronder o.a. structuur, communicatie en leiderschap. Met behulp van veel interactieve werkvormen werken we met álle medewerkers aan verbetering en borging. 

De wens om de bedrijfscultuur te veranderen. Zo hebben we diverse cultuurprogramma’s, denk bijvoorbeeld aan het vormgeven en uitdragen van de visie en missie en normen en waarden van de organisatie, thema’s gericht op diversiteit en inclusiviteit en/of het voorkomen van- en omgaan met grensoverschrijdend gedrag. 

Organisatiestructuur optimaliseren. Is de huidige structuur nog wel de juiste met de impact die je wil maken of is het efficiënter en effectiever als jullie je anders gaan organiseren. We schetsen de ideale organisatie aan de hand van de doelstelling die er ligt en brengen in kaart wat er nodig is om daar te komen, incl. projectplanning. Alle facetten wordt rekening mee gehouden, dit vraagt namelijk een groot oog voor detail. Een plan op papier is leuk, maar het gaat om de uitvoering hiervan, wat met doortastendheid en compassie aangepakt dient te worden. 

Uiteraard is alles maatwerk en kiezen we de route gericht op jullie ambities. Dit kan een mix van bovenstaande zijn of juist een kleinere vertakking ergens van.

Bel of mail mij gerust voor een vrijblijvende afspraak om eerst jullie doelstelling helder en concreet te krijgen en vanuit hier de juiste route tot impact te kiezen. 


Recente blogs over organisatieontwikkeling