Weerstand is waardevol

Als ik begeleiders van een verandering vraag waar ze het meeste last van hebben, dan staat ‘weerstand van de betrokkenen’ met stip op een. Terwijl je daar juist als begeleider heel veel aan kunt hebben. Iemand die met z’n hakken in het zand gaat, vertelt je namelijk heel precies welke waarden of overtuigingen je (onbewust) te weinig laat terugkomen in jouw plannen! Mensen zijn helemaal niet per definitie tegen elke verandering. Ze zitten er alleen niet op te wachten om gedwongen veranderd te worden.

Niemand vindt het namelijk fijn om te horen dat ze de hele tijd hun best hebben gedaan en dat het toch niet goed genoeg is. Want dat is vaak de stille boodschap in elk verandertraject: veel mensen interpreteren een ingezette verandering als een ‘verwijt’ aan hun adres.

En veel begeleiders of leidinggevenden gaan hier te snel aan voorbij.

Er wordt een plan in elkaar gezet, dit wordt gepresenteerd met mooie schema’s en krachtige slogans – en vervolgens wordt men geacht aan boord te zijn.

Terwijl dit vaak helemaal niet de manier is waarop je de meerderheid aan het veranderen krijgt.

Grofweg kun je stellen dat over het algemeen 20% van de betrokkenen vóór het veranderidee is, zij zijn enthousiast en zullen uit zichzelf mee gaan in het proces. Ongeveer 20% is uitgesproken tegen: zij gaan er tegenin, stellen de plannen ter discussie en remmen de voortgang af.

Er blijft dan nog zo’n 60% over, dit is de neutrale groep. Ze zien de urgentie niet per se, maar staan er ook niet echt afwijzend in. Ze wachten liever nog even af om te zien wat er gebeurt voordat ze in beweging komen.

Deze afwachtende groep is buitengewoon vatbaar voor de sfeer die gecreëerd wordt rondom de verandering. 

Herstel: voor de sfeer die jij als begeleider creëert.

In een eerdere blog schreef ik dit al eens en ik doe het met liefde nogmaals: de invloed die jij als begeleider of leidinggevende hebt op het slagen (of falen) van de transformatie kún je niet onderschatten!

Op het moment dat die 20% zich namelijk gaat verzetten tegen de plannen, geven ze je hele waardevolle informatie. Ze laten je merken wat zij belangrijk vinden, welke waarde of overtuiging zij hebben waar nog niet voldoende rekening mee gehouden wordt in het proces.

Weerstand is dus enorm waardevol!

Het geeft je inzicht in de (complexe) onderstroom die er leeft en waar je aandacht aan moet geven om de verandering blijvend te laten slagen.

Maar om op de juiste manier om te gaan met deze informatie, heb je wel een bepaalde skillset nodig. 

Het spreekt voor zich dat het belangrijkste is dat je in gesprek blijft. Je kunt niet doen alsof het er niet is: daar wordt de weerstand alleen maar heftiger van, wat er vaak weer voor zorgt dat die 60% neutralen zich gaan aansluiten bij de ‘weerstandigen’. 

Hoe moeilijk het ook is, je moet bespreken wat er speelt. Met een combinatie van moed, compassie en doortastendheid is het aan jou om boven water te krijgen wat er onder water speelt. 

En hier komt ‘jouw eigen rol en beperkingen’ als probleem om de hoek kijken. Want communicatie is tweerichtingsverkeer. Je zendt én ontvangt. Je ageert én reageert. Je doet het altijd allebei. 

De manier waarop jij erin zit, is dus enorm bepalend voor het verloop van zo’n gesprek. Welke keuzes je maakt, hoe je ingaat op uitspraken en argumenten, wat je laat gaan en waar je verder op doorvraagt.. het zijn allemaal aspecten die direct van invloed zijn op jouw resultaat.

Dit maakt dat het cruciaal is dat jij helder hebt wat jouw rol is in de transformatie en hoe je die kunt én wilt invullen.

Er zijn namelijk verschillende rollen die je kunt vervullen als begeleider en elk heeft zijn eigen specifieke voor- en nadelen. 

Daarom geef ik de masterclass ‘De kunst van veranderen’, waarin we een hele dag dieper ingaan op de rollen die je hebt, hoe je die uitvoert, wanneer je welke keuzes maakt en hoe jij jezelf het beste kunt inzetten om de verandering optimaal te sturen.

Heb jij interesse in de masterclass en wil je meer weten over de inhoud? Klik dan op onderstaande button voor meer info en data.

Delen op je social kanalen: