“Hot topic: mag je je collega nog een hot topic noemen?” 😉

Grensoverschrijdend gedrag, hoe te voorkomen en hoe ermee om te gaan... het is actueler dan ooit. Gelukkig. Want pas als iedereen zich veilig voelt, is er ruimte om te excelleren. Waanzinnige innovaties ontstaan niet in een omgeving waar mensen op hun hoede zijn, die ontstaan in een vrije en veilige ruimte waar men zich kan focussen op hun werk. Praten over grensoverschrijdend gedrag heeft de neiging snel beladen te worden en verzandt dan in ‘jeukerig gedoe’. Daarom doen we het bij UPMOST Consultancy anders: in een levendige dialoog tot concrete afspraken voor de toekomst komen en de bedrijfscultuur (opnieuw) vormgeven. Serieus waar nodig en luchtig waar het kan.

Grensoverschrijdend gedrag is de laatste tijd misschien wel het heetste onderwerp binnen bedrijven.

Want waar je het nog prima over ‘hot topics’ kunt hebben, begint steeds duidelijker te worden dat je collega’s zo niet zomaar kunt noemen 😉

De seksuele grenzen krijgen vaak de meeste aandacht, maar grensoverschrijdend gedrag is breder dan dat. Ook bij (onbewust) machtsmisbruik, discriminatie, ‘gewoon’ wangedrag, pesten en buitensluiting gaat het over fatsoensnormen en grenzen.

Bijna ieder bedrijf heeft er dan ook in zekere mate mee te maken, al wordt het lang niet altijd herkend als grensoverschrijdend. Of ze hebben het wel in de gaten, maar er wordt onhandig mee omgegaan.

Beiden – niet herkennen en er slecht op reageren – zijn niet alleen problematisch voor de direct betrokkenen, maar zeker ook voor het bedrijfssucces. 

Op het moment dat er namelijk niet voldoende (psychologische) veiligheid wordt ervaren, dan heeft dat direct nadelige gevolgen voor de groei van het bedrijf. Er is pas ruimte voor creativiteit en innovatie als mensen zich op hun gemak voelen.

Als ze steeds op hun hoede (moeten) zijn, dan hebben ze in hun hoofd de ruimte niet om die ene briljante verbetering te ontwikkelen. Ze moeten zich 100% kunnen focussen op hun werk en dat gaat niet als ze het gevoel hebben steeds om zich heen te moeten kijken.

De veiligheid die binnen het bedrijf nodig is om te excelleren, wordt gevormd door drie elementen: hoe mensen met elkaar omgaan, hoe het bedrijf omgaat met incidenten, Ă©n hoe weerbaar iemand zelf is.

Alle drie zijn ze afhankelijk van de bedrijfscultuur: deze bepaalt in hoeverre men zich vrij voelt om open over grenzen te praten en hoe veel vertrouwen er is in de processen als ze aan de bel trekken.

Nu is het mooie van cultuur: die maak je samen, dus die kun je ook samen herzien als dat nodig blijkt.

Door als groep te praten over grenzen, normen en waarden en hoe jullie vinden dat er op gereageerd zou moeten worden, ontstaat er ruimte om de bedrijfscultuur samen vorm te geven.

En samen invulling geven aan normen en waarden betekent dat ze vervolgens ook samen gedragen worden.

Dat maakt het allereerst makkelijker om in te schatten wat je wel/niet kunt doen of zeggen. 

Daarnaast wordt het ook duidelijk welke vangnetten het bedrijf moet verzorgen, omdat je weet wat jouw mensen verwachten en nodig hebben.

En last-but-zeker-not-least geeft het houvast waar mensen op terug kunnen vallen als er iets gebeurt: â€œWeet je nog dat we het toen hadden over als mensen x doen? Nou, toen je net 
 deed, kwam dat op mij over alsof je (onbedoeld) x deed en dat vind ik niet prettig.”

Met het hele team samen zulke gesprekken voeren, kan al snel jeukerig aandoen en belerend overkomen.

Dat hoeft het gelukkig niet te zijn.

UPMOST Consultancy heeft een luchtige en praktische manier ontwikkeld om in een paar sessies het thema ‘grensoverschrijdend gedrag’ te bespreken en gezamenlijk tot afspraken te komen voor de toekomst.

Grensoverschrijdend gedrag en psychologische veiligheid zijn serieuze onderwerpen en daar moet voldoende aandacht aan geschonken worden. Het hoeven echter geen beladen en moeilijke thema’s te worden.

Juist niet.

Want hoe meer beladen het wordt, hoe moeilijker het is om er in de dagelijkse praktijk over te beginnen.

Terwijl dat wél is wat je wil: dat jouw mensen open en vrij met elkaar praten over wat ze wel/niet prettig vinden en hoe ze samen met elkaar om willen gaan.

Het taboe verdwijnt door het thema praktijkgericht te benaderen en serieus te zijn waar het moet, maar juist ook licht waar het kan.

Wat begint met twee of drie groepssessies ontwikkelt zich zo tot een levendige dialoog die – eenmaal opgestart – zichzelf blijft aanscherpen en waarin mensen elkaar helpen verbeteren.

Dus merk je in jouw bedrijf dat er niet open genoeg over grenzen en psychologische veiligheid wordt gesproken? Of is het tijd om gezamenlijk de basis vorm te geven?

Stuur me gerust een berichtje en dan kijken we wat ik voor jullie kan doen!

Delen op je social kanalen: